Θεραπεία ζεύγους

 Οι σχέσεις που διαμορφώνουμε με τους συντρόφους/συζύγους είναι από τις βασικές σχέσεις που επηρεάζουν την διάθεση μας. Μια καλή σχέση με τον σύντροφο μας μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε και χαρά,  ενώ πιθανή δυσαρμονία μας κλονίζει.  Οι σχέσεις είναι εξαιρετικά πολύπλοκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μια σχέση μπορεί να κλονιστεί.  

Σε κάθε σημαντική σχέση στην ζωή μας μπαίνουμε με ένα σύνολο ιδεών και προσδοκιών. Χωρίς να έχουμε πάντα επίγνωση περιμένουμε κάποια πράγματα από τον σύντροφο μας και έχουμε κάποιες ιδέες για το τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς για αυτόν. Πολλές φορές αυτά δεν συνδυάζονται.  Όσο καλύτερα ξέρουμε τον εαυτό μας και τον σύντροφο μας, τόσο ευκολότερο είναι δούμε αν η σχέση μας μπορεί είναι λειτουργική ή όχι. 

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ψυχολογική συνεδρία
Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε αδύναμοι μπροστά σε αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά και σε αυτά που νιώθουμε, σκεφτόμαστε. Δείχνουν να είναι τόσο μεγάλα και ισχυρά που φαίνεται να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Η ψυχολογική συνεδρία είναι το ταξίδι που θα μας οδηγήσει στο να γνωρίσουμε και να αποδεχτούμε τον εαυτό μας, καθώς και να βρούμε τα δυνατά μας σημεία για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μας με τις διαπροσωπικές σχέσεις, με την οικογένεια, τους συναδέλφους, ακόμη και με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Η ψυχολογική συνεδρία μπορεί να έχει τη μορφή συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.

Νευροψυχολογία

Η νευροψυχολογική εκτίμηση χρησιμοποιείται για την διάγνωση γνωστικών ελλειμμάτων που προκαλούνται από πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία. Επίσης, η νευροψυχολογική εκτίμηση παρέχει πληροφορίες για την φύση του γνωστικού ελλείμματος και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στην καθημερινή ζωή του ατόμου, αλλά και των γνωστικών δυνατοτήτων του ατόμου. Τέλος, προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη κάποιας νόσου (π.χ. άνοια) στο χρόνο ή και σχετικά με την αποτελεσματικότητα κάποιου προγράμματος αποκατάστασης.

Θεραπεία Guided Imagery & Music (GIM)

Το Guided Imagery and Music (GIM) ή Bonny Method of Guided Imagery & Music (BMGIM) είναι μία μέθοδος μουσικά υποβοηθούμενης ψυχοθεραπείας που άπτεται της Ψυχολογίας του Βάθους και της Ανθρωπιστικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Aναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία του 1960 στο Maryland Psychiatric Hospital (USA) από την μουσικό και μουσικοθεραπεύτρια Dr. Helen L. Bonny. Έκτοτε έχει εξελιχθεί στην πιο διαδεδομένη μορφή δεκτικής μουσικοθεραπείας και έχει διευρυνθεί ώστε να εφαρμόζεται με επιτυχία σε πλήθος κλινικών πλαισίων.
H μουσική ενσωματώνεται στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία και δρα ως καταλύτης και “περιέκτης” των εσωτερικών διαδικασιών που αναδύονται στον πελάτη κατά την ακρόαση: εικόνων, αισθήσεων, σκέψεων, αναμνήσεων, συν-αισθημάτων. Ο θεραπευτής συμμετέχει σε αυτήν την διαδικασία υποστηρικτικά, διευκολύνοντας τον πελάτη να διερευνήσει περαιτέρω οποιαδήποτε εμπειρία ή κατάσταση βιώνει κατά τη διάρκεια της ακρόασης.